Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Treść

Wójt Gminy Załuski
oglasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w miejscowości Kamienica:

-działka nr 168/3 o pow. 0,1201 ha, niezabudowana -
cena wywoławcza 6.800zł
-działka nr 168/4 o pow. 0,1837 ha, zabudowana -
cena wywoławcza 6.000zł
-działka nr 168/5 o pow. 0,1417 ha, niezabudowana-
cena wywoławcza 5.900zł
-działka nr 169/1 o pow. 0,1191 ha, niezabudowana -
cena wywoławcza 6.700zł
-działka nr 169/2 o pow. 0,1190 ha, niezabudowana -
cena wywoławcza 6.700zł
-działka nr 169/3 o pow. 0,1194 ha, niezabudowana -
cena wywoławcza 6.700zł
Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2003 roku o godz. 10:00
w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali nr 3.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić w dniu przetargu w godz. 8:00- 9:30 w kasie Urzędu Gminy w Załuskach.
Dla osób które nie wygrały, zwrot wadium po przetagu.
Wadium wpłacane przez osobę która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Załuskach pok. nr 15, tel. (023) 66 19 575.

Autor: uf