Przejdź do treści
Polska od gór do morza
Polska południowa
Polska południowa od zachodu do wschodu
Polska północna
Przejdź do stopki

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Treść

Wójt Gminy Załuski
oglasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w miejscowości Kamienica:

-działka nr 168/3 o pow. 0,1201 ha, niezabudowana -
cena wywoławcza 6.800zł
-działka nr 168/4 o pow. 0,1837 ha, zabudowana -
cena wywoławcza 6.000zł
-działka nr 168/5 o pow. 0,1417 ha, niezabudowana-
cena wywoławcza 5.900zł
-działka nr 169/1 o pow. 0,1191 ha, niezabudowana -
cena wywoławcza 6.700zł
-działka nr 169/2 o pow. 0,1190 ha, niezabudowana -
cena wywoławcza 6.700zł
-działka nr 169/3 o pow. 0,1194 ha, niezabudowana -
cena wywoławcza 6.700zł
Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2003 roku o godz. 10:00
w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali nr 3.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić w dniu przetargu w godz. 8:00- 9:30 w kasie Urzędu Gminy w Załuskach.
Dla osób które nie wygrały, zwrot wadium po przetagu.
Wadium wpłacane przez osobę która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Załuskach pok. nr 15, tel. (023) 66 19 575.

Autor: uf