Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Treść

Wójt Gminy Załuski
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w miejscowości Kamienica:

-działka nr 168/3 o pow.0,1201 ha, niezabudowana-
cena wywoławcza 6.500zł
-działka nr 168/4 o pow.0,1837 ha, zabudowana-
cena wywoławcza 5.500zł
-działka nr 168/5 o pow.0,1417 ha, niezabudowana-
cena wywoławcza 5.500zł
-działka nr 169/1 o pow.0,1191 ha, niezabudowana-
cena wywoławcza 6.400zł
-działka nr 169/2 o pow.0,1190 ha, niezabudowana-
cena wywoławcza 6.400zł
-działka nr 169/3 o pow.0,1194 ha, niezabudowana-
cena wywoławcza 6.400zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2003 roku
o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali nr 3.

wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić
w dniu przetargu w godz. 8:00 - 9:30 w kasie Urzędu Gminy
w Załuskach.

Dla osób które nie wygrały, zwrot wadium po przetagu.

Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedajacego.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Załuskach pokój nr 15. tel. (023) 66 19 575.

Wójt Gminy Załuski
Edward Budnik

Autor: us