Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Załuski

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Załuski na dzień 28 kwietnia 2003 roku o godz. 10°° w sali konferenc...

Inne

Unia Europejska

Od dnia 1 kwietnia 2003 roku został powołany Gminny PunktInformacji Europejskiej z siedzibą w Urzędzie Gminy w Załuskach - pokój Nr 8 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.Serdecznie zapraszamymieszkańców gminy Załuski do wzięcia udziału w dyskusjina temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.Poniżej ...

Inne

Informacja Wójta Gminy Załuski

Na podstawie art.61& 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity z 2000r.Dz.U.Nr 98,poz.1071 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2003 r. na wniosek Biura Projektowo-Konsultingowego EUROSTRADA Sp. z o.o. w Warszawie działającego z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto...

Inne